Hvad er abstrakt maleri?

Hvad er abstrakt maleri ?

Der er langt fra enighed omkring hvordan begrebet “abstrakt” skal forstås. Holdningerne går lige fra at alle malerier er abstrakte, til at intet maleri er abstrakt.

Jeg ser det som et ret vidt begreb. Som en betegnelse for malerier der IKKE prøver at forestille en præcis skildring af en visuel virkelighed taget fra den virkelige verden.

Men i stedet bliver maleriet skabt i et abstrakt univers. Ved hjælp af visuelt sprog i form af farver, linjer, figurer og struktur. Der former en komposition, som i større eller mindre grad er løsrevet fra den virkelige verden.

Begrebet skal fortolkes bredt, da det spænder vidt.

Lige fra en fuldstændig abstrakt tilfældig anvendelse af farver og elementer, hvor der slet ingen referencer er til den virkelige verden.

Over en let ufuldstændig markering af figurer, symboler og linjer, som henviser til kendte referencer.

Til kompositioner der ret tydeligt viser, hvad det skal forestille.

Abstrakte malerier er enestående kunst

Abstrakte malerier er enestående kunst, jeg er fan.

Fordi abstrakt maleri sætter fantasien i gang, pirrer til din nysgerrighed, inspirer til udvikling af dig selv og bringer lidt liv og farver ind i boligen.

Og så er det altid et godt samtaleemne med masser af diskussionsstof. Da der sjældent er enighed omkring hvad et specifikt maleri skal forestille og bliver forstået og fortolket.

Her kan du læse om hvorfor abstrakte malerier er enestående moderne kunst. Hvad abstrakt maleri i det hele taget er, hvad historien bag abstrakte malerier er. Og så slutter jeg af med at give lidt eksempler på kunstnere der arbejder i et abstrakt univers, og som er en stor kilde til inspiration for abstrakte billedkunstnere.

Selv kunstværker der viser den visuelle virkelighed, er til en vis grad abstrakte, hvis der bliver ændret på farver eller former, så det er tydeligt for enhver.

Jeg viser her i afsnittet 3 forskellige udtryk: Et abstrakt maleri der er en ren abstraktion med farver. Et maleri med klare organiske mønstre, og til sidst et abstrakt maleri med genkendelige former og figurer.

Den fuldstændige abstraktion fremkommer ved udelukkende at anvende farver i frembringelse af kunstværket. Der må ikke være elementer, linjer eller figurer med, som betragteren kan bruge i sin tolkning til at danne kendte mønstre.

Her er et abstrakt maleri, hvor farverne er brugt til at lave organiske figurer og elementer der er kendte fra naturens verden. Farverne danne blomster og elementer som leder tankerne hen på en sø i en have. Med vandplanter, fisk og dyr i forskellige former og farver.

I det her abstrakte maleri er der i udstrakt grad anvendt sorte streger til at skitsere et bymiljø med huse, facader, vinduer og døre. Og der er skitseret omkringliggende natur med parker, gader og lygtepæle.

Er du interesseret i abstrakt maleri og abstrakte malerier så er det en god idé at besøge Art by Lønfeldt hvor billedkunstner Michael Lønfeldt viser hans abstrakte kunstværker i form at malerier, lærredstryk og plakater.

Du finder hans hjemmeside her: